Wśród wielu rzeczy jakie trzeba kupić dziecku, które pojawia się na świecie, a później dorasta i zupełnie inne są mu tak naprawdę niezbędne, a zupełnie inne wydają się niezbędne dla rodziców. Bardzo często kierują się oni tym o dyktuje moda albo tym, co widzą u innych dzieci albo co opowiadają ich znajomi – inni rodzice. W efekcie tego nierzadko dziecko jest przez nas po prostu skrzywdzone, bowiem kupujemy mu to, o nie jest mu tak potrzebne, ale aby dobrze wyglądało lub to co samo chce albo przynajmniej wydaje się, że wykazuje potrzebę posiadania czegoś. Tymczasem zapomina się, że dziecku na różnych etapach życia i dorastania faktycznie potrzebne są różne rzeczy, ale trzeba dobierać je ze względu na jego prawidłowy rozwój zarówno psychologiczny jak i fizyczny. Spełnianie potrzeb dziecka Z fizycznymi aspektami tak naprawdę nie jest tak trudno – wystarczy odpowiednia ilość gotówki, a można kupić cudowne ubranka dla dzieci czy zabawki dziecięce. Zupełnie inaczej jest w kwestii psychologicznej – owszem, dziecko wystarczy po prostu kochać, ale okazuje się, że wiele osób ma problem z okazywaniem uczuć tak jak to być powinno i tworzeniem odpowiednich relacji rodzinnych. Zmiany w rodzicach Jednocześnie zauważa się, że świadomość rodziców coraz bardziej rośnie i starają się oni jak najlepiej spełniać swoje zadanie. Można powiedzieć wręcz, że istnieje moda na wychowanie. Rodzice wiedzą jak istotne jest odpowiednie wychowanie oraz relacje z dziećmi. Odnosząc się do całego systemu rodzinnego, który jest wynikiem interakcji zachodzących między członkami rodziny, należy wspomnieć, iż ważne jest, aby spełniał on oprócz indywidualnych, także potrzeby wspólne. Do takich potrzeb należą poczucie wartości, bezpieczeństwo, zabezpieczenie materialne, stabilność, poczucie odpowiedzialności, bliskości i intymności, a także potrzeba wyzwań, poczucie afirmacji i duchowego zakorzenienia. W tym momencie na pierwszym planie ujawnia się istota miłości, szczególnie między mężem a żoną, która jest gwarantem spełnienia tych potrzeb. Zdrowy rozwój rodziny, oprócz ustosunkowania się do opisanych wyżej wytycznych, w dużej mierze zależy od tego jak funkcjonuje związek ojca i matki.