Jeśli jesteś miłośnikiem sportu, lubisz się ruszać, szukasz nowego, ciekawego zajęcia lub chcesz podnieść swoje podstawowe kwalifikacje zawodowe (gdy jesteś nauczycielem wychowania fizycznego lub trenerem), kurs instruktora fitness może być dla ciebie niezwykle interesującą opcją rozwoju zawodowego. Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu instruktorskiego możesz znaleźć pracę w klubie lub związku sportowym, w komercyjnym lub rekreacyjnym ośrodku sportu, na obozach lub koloniach dla dzieci i młodzieży, możesz również prowadzić własne zajęcia dla dzieci lub osób dorosłych. A czego konkretnie może nauczyć Cię taki kurs instruktorski? Zawartość kursu na instruktora fitness może być różna dla różnych podmiotów organizujących tego typu kursy i szkolenia. Zasadniczo możemy jednak przyjąć, że absolwent kursu na instruktora fitness powinien zapoznać się z takimi obszarami wiedzy jak: anatomia ogólna człowieka, anatomia aparatu ruchu, fizjologia człowieka, podstawy psychologii, pedagogika, pomoc przedmedyczna, ogólna teoria sportu, teoria treningu sportowego, fizjologia wysiłku fizycznego, żywienie i dietetyka, prawo w sporcie czy metodyka wychowania fizycznego. Tego typu wiedza jest niezbędnym minimum dla prowadzenia przyszłych zajęć o charakterze sportowym lub rekreacyjnym, zwłaszcza w przypadku zajęć, w których uczestniczą dzieci. training-828741_640 Kurs instruktora fitness to oczywiście także szereg zajęć praktycznych, na których kursanci uczą się prowadzenia zajęć, organizowania rozgrzewek, prawidłowego wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych. Poza tym każdy, kto wykupi kurs instruktora fitness powinien nauczyć się prawidłowego planowania cyklu treningowego, powinien umieć przygotować plan obozu treningowego lub rekreacyjnego dla dzieci, przygotować regulamin zawodów sportowo-rekreacyjnych czy określić wymagania żywieniowe dla konkretnego rodzaju treningu z uwzględnieniem potrzeb żywieniowych danej osoby. Ukończenie kursu na instruktora fitness zawsze powinno być zwieńczone egzaminem, który daje uprawienia do pracy w zawodzie instruktora. Oczywiście przejście całego kursy i zdanie egzaminu nie oznacza zakończenia ścieżki edukacyjnej takiej osoby. Samokształcenie, poznawanie nowych technik treningowych, zdobywanie dodatkowej wiedzy na temat żywienia czy ludzkiej fizjologii, owocuje nie tylko podniesieniem poziomu własnej wiedzy ogólnej, ale także daje lepsze perspektywy, jeśli chodzi o skuteczność i efektywność prowadzonych zajęć grupowych lub treningów indywidualnych. Dobry instruktor nigdy nie przestaje się kształcić! Jeśli chciałbyś zrobić kurs na instruktora fitness, możesz odwiedzić stronę: http://star-fitness.pl/oferta/akademia-star-fitness